မေး။ နမူနာယူမယ့်အချိန်ကဘာလဲ။

2021-04-14

A: နမူနာယူရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၃-၅ ရက်ကြာမည်။